Gasna i naftna industrija

Materijali koji se koriste za izradu komponenti u ovoj industriji moraju da ispune veoma specifične zahteve. Veoma visoke temperature, mehaničku izdržljivost u kombinaciji sa hemijskom otpornošću zahtevaju primenu najkvalitetnijih plastičnih proizvoda.

Ovo agresivno okruženje zahteva komponente od jako visoke dimenzionalne stabilnosti pri različitim temperaturama i vlažnostima.

LEŽAJEVI

Ležajevi za ovu industriju se prave od Poliamid i PEEK plastike. Za manje temperaturno i hemijski zahtevne aplikacije se koristi poliamid , dok se PEEK kao najsuperijorniji polimer u upotrebi koristi samo za najzahtevnije potrebe.

ODSTOJNICI ZA CEVI

Prave se spoljašnji i unutrašnji odstojnici za cevi od polietilena i poliamida. Poliamid se koristi u situacijama visokog pritiska.

DIHTUNZI

Teflon je fantastičan zaptivni materijal, koji izdržava visoke temperature i otporan je na većinu hemijskih agenasa i to ga čini idealnim materijalom u ovoj industriji.

POVEZANI PROIZVODI

ZATRAŽI POSEBNU PONUDU

TOP Pozovite nas